Polityka prywatności

Polityka Prywatności

a.i.1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Usługodawca.
a.i.2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu realizacji Umowy.
a.i.3. Usługodawca gwarantuje poufność mu danych osobowych.
a.i.4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy.
a.i.5. Usługodawca nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
a.i.6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
a.i.7. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:
a.i.7.1) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a.i.7.2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a.i.7.3) prawo do przenoszenia danych,
a.i.7.4) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Kupujący uprzednio taką zgodę wyraził,
a.i.7.5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę.
a.i.8. Kupujący może realizować swoje uprawnienia zgodnie z art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem kontakt@treningnabosaka.pl.
a.i.9. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy.
a.i.10. Usługodawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz Platformy.
a.i.11. Usługodawca informuje niniejszym Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony oraz Platformy przez Kupującego może być utrudnione.
a.i.12. Usługodawca wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
a.i.13. Usługodawca informuje niniejszym Kupującego, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Kupującego w ramach Strony oraz Platformy:
1) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
2) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk